Jan Boháč

Tato stránka mapuje mojí práci, ale hlavně spolupráci vznikající na poli vizuálního umění.